Nöjda användare

Kundcase – Arytmiutredning på barn i Uppsala

Hjärtmottagningen på Akademiska barnsjukhuset har använt sig av Zenicor-EKG sedan 2004 och metoden är en del av möjliga undersökningar de använder sig av vid arytmiutredningar. ”Vid oklar arytmianamnes är Zenicor-EKG förstahandsvalet”, säger Anders Jonzon, Barnkardiolog, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.