Nöjda användare

Kundcase - Arytmiutredning på Sahlgrenska

Kardiologlab på Sahlgrenska Universitetssjukhsuet har sedan 2007 använt Zenicor-EKG för arytmiutredning. Metoden är väl utbredd och används av samtliga arytmiläkare som utredningsmetod. ”Metoden används mer och mer. Zenicor-EKG är lätthanterlig och kräver liten arbetsinsats”, säger Helene Axelsson, BMA, Kardiologlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.