Nöjda användare

Kundcase - Flimmerforskning på Södersjukhuset

Professor Mårten Rosenqvist, Karolinska Institutet, och hans forskargrupp på Södersjukhuset, i samarbete med Danderyds sjukhus, Umeå Universitet och Länssjukhuset i Halmstad, är en av de främsta i Sverige inom forskning kring förmaksflimmer och hjärtstopp.
I flera av studierna har medicinteknisk utrustning från Zenicor använts, bl.a. Zencior-EKG som metod att diagnostisera tysta förmaksflimmer.
Exempel på forskningsprojekt är:

  • ProppStopp, Screening för förmaksflimmer hos patienter med stroke/TIA
  • FLIP, Flimmer i primärvården, Nya metoder för strokeprevention hos flimmerpatienter
  • Gertrud, Utveckling av nya metoder för arytmiutredning
  • WISH, On-line vägning i hemmet av patienter med hjärtsvikt
  • Resvikt, Undersökning av korrelation mellan invasiv hemodynamik och daglig vikt hos patienter med hjärtsvikt

”Zenicor-EKG har i flera studier visat på en bättre förmåga att diagnostisera tysta förmaksflimmer jämfört med traditionella utredningsmetoder” säger Mårten Rosenqvist. 

Kundcase - Ablationsuppföljning i Linköping

Anders Jönsson, bitr. överläkare och kardiolog på Universitetssjukhuset i Linköping, är ansvarig för förmaksflimmerablationer. På kardiologen har Zenicor-EKG sedan april 2009 använts för att följa upp patienternas hjärtrytm, 4 och 12 månader efter ingreppet. EKG-mätningarna har jämförts med de symptom som patienten haft. Resultatet är att man numera har en effektivare metod för att följa upp resultatet av ablationerna. ”Fördelen med Zenicor-EKG är att det är användarvänligt för både patient och doktor – och logistiken är enkel” säger Anders Jönsson.

Kundcase – Arytmiutredning på barn i Uppsala

Hjärtmottagningen på Akademiska barnsjukhuset har använt sig av Zenicor-EKG sedan 2004 och metoden är en del av möjliga undersökningar de använder sig av vid arytmiutredningar. ”Vid oklar arytmianamnes är Zenicor-EKG förstahandsvalet”, säger Anders Jonzon, Barnkardiolog, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.

Kundcase - Arytmiutredning på Sahlgrenska

Kardiologlab på Sahlgrenska Universitetssjukhsuet har sedan 2007 använt Zenicor-EKG för arytmiutredning. Metoden är väl utbredd och används av samtliga arytmiläkare som utredningsmetod. ”Metoden används mer och mer. Zenicor-EKG är lätthanterlig och kräver liten arbetsinsats”, säger Helene Axelsson, BMA, Kardiologlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.