Nyheter

Pressmeddelande Nya forskningsresultat förebygger stroke

Svensk forskning förebygger stroke - Stockholms läns landsting och region Halland screenar 75-åringar för att leta efter förmaksflimmer. På detta sätt går det att undvika minst 1 stroke/dag och spara 100 miljoner kr/år.
Läs pressrelease.
 - Ekot  - Svenska Dagbladet  - SVT1

2011-10-25